Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ за изпълнението на новите критерии за устойчивост за биомасата ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
05/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
11/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C1/2019-439
Техническа помощ за изпълнението на новите критерии за устойчивост за биомасата от селското стопанство и горите съгласно...
Общите цели на тази поръчка са да се подпомогне бързото, последователното и рентабилното изпълнение на новата директива за възобновяеми енергийни източници (REDII) от страна на държавите — членки на ЕС, която се прилага за биомасата от горите (като се следва подход, основан на риска) и за биомасата от селското стопанство. Тази дейност ще подпомогне и икономическите оператори при снабдяването с устойчива биомаса за генериране на енергия и одиторите и проверяващите при тяхната оценка дали икономическите оператори са се придържали ефективно към новите критерии на ЕС за устойчивост на биоенергията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
12/03/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 025-054230
Обявление за поръчка
05/02/2019 00:00