Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на статистически услуги за паритета на покупателната способност (ПП...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
27/03/2014
Краен срок за получаване на оферти:
23/05/2014
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/C/2014/5.
Предоставяне на статистически услуги за паритета на покупателната способност (ППС) за капиталови стоки.
Партида 1: координиране на ценовото проучване за ППС за 2015 г. относно стоки за оборудване:Тази партида обхваща проучването, което ще се проведе през 2015 г. Подготовката за проучването започва през 2014 г., а валидирането на проучването ще приключи през 2016 г. Работата обхваща проучването във всички 37 участващи държави.Партида 2: координиране на ценовите проучвания за ППС за 2015 г. и 2016 г. относно строителство:Тази партида се отнася до проучванията, които ще се проведат през 2015 г. и 2016 г. Работата обхваща проучванията във всички 37 участващи държави.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
27/03/2014 00:00
15/05/2014 16:00
23/05/2014 16:00
06/06/2014 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Координиране на ценово проучване PPP за 2015 г. относно артикули за оборудване
Тази партида обхваща проучването, което ще се проведе през 2015 г. Подготовката за проучването започва през 2014 г., а валидирането на проучването ще приключи през 2016 г.Работата обхваща проучването във всички 37 участващи държави.
Партида 2
Координиране на ценовите проучвания PPP за 2015 г. и 2016 г. относно строителство
Тази партида се отнася до проучванията, които ще се проведат през 2015 г. и 2016 г. Работата обхваща проучванията във всички 37 участващи държави.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 064-108238
Поправка
01/04/2014 00:00
2014/S 061-102366
Обявление за поръчка
27/03/2014 00:00