Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
ECCAIRS 2.0 Платформа за докладване на случаи
Възлагащ орган:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
21/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2019.HVP.01
ECCAIRS 2.0 Платформа за докладване на случаи
Предмет на рамковия договор е разработката, разгръщането и поддръжката на система за докладване на случки, нещастни случаи и инциденти.
Услуги
Ускорена открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/02/2019 00:00
12/03/2019 15:00
14/03/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 037-082434
Обявление за поръчка
21/02/2019 00:00