Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно нуждите от обучение на съдебните служители в ЕС относно законо...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
07/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0131
Проучване относно нуждите от обучение на съдебните служители в ЕС относно законодателството на ЕС
Общата цел на настоящото проучване е да се очертаят подробно нуждите от обучение относно законодателството на ЕС на различни типове съдебни служители съгласно съответните им функции в държавата — членка на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/02/2019 00:00
26/03/2019 12:00
28/03/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 027-059055
Обявление за поръчка
07/02/2019 00:00