Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Наемане на автомат, способен да извършва хематологични тестове, снабдяване с реа...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
22/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
13/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2018/030
Наемане на автомат, способен да извършва хематологични тестове, снабдяване с реактиви и продукти, необходими за неговото...
Поръчката се отнася до наемането на оборудване, способно да изпълнява хематологични тестове.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Най-ниска цена
33000000
BE1
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Важни събития
22/03/2019 00:00
13/05/2019 15:00
17/05/2019 13:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 058-132853 Обявление за поръчка 22/03/2019 00:00