Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Нови функционалности за отворената машина за кибер ситуационна осведоменост (Ope...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
21/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
21/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENISA D-COD-19-T08
Нови функционалности за отворената машина за кибер ситуационна осведоменост (OpenCSAM)
Целта на „Отворената машина за кибер ситуационна осведоменост за сигурност“ е да оптимизира създаването на отчети за сигурност за кибер ситуационна осведоменост, като прилага техниките на обработката на естествени езици (NLP) и машинното обучение (ML) за автоматичното класифициране и генериране на документи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Според тръжната документация.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/01/2019 00:00
21/02/2019 18:00
25/02/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 014-027725 Обявление за поръчка 21/01/2019 00:00