Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Организационни и логистични услуги
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
07/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/CORSER/2019/01
Организационни и логистични услуги
Целите на тази покана за участие в търг е да се определи изпълнител за предоставяне на следните пакети от управлявани услуги:1) управление на залата за срещи;2) управление на офиса;3) управление на активи;4) офис консумативи;5) архиви и протоколи;6) посрещане, включително координиране и логистична подкрепа за обучителни дейности и пътувания на персонала.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/03/2019 00:00
08/04/2019 14:30
09/04/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 047-106791 Обявление за поръчка 07/03/2019 00:00