Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на временни работници за агенцията
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
27/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2018/05/ST
Осигуряване на временни работници за агенцията
ЕАЛ желае да сключи няколко рамкови договора в каскаден ред с максимум 3 изпълнители.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
79620000
NL
Важни събития
27/03/2019 00:00
15/05/2019 12:00
17/05/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 061-140620
Обявление за поръчка
27/03/2019 00:00