Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за подпомагане на правилното изпълнение на рамковия заем по Програмата за...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
24/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1528
Услуги за подпомагане на правилното изпълнение на рамковия заем по Програмата за бързо възстановяване (ERP) в Украйна
Цялостната цел на услугите е да се подпомогне правилното изпълнение на рамковия заем по Програмата за бързо възстановяване (ERP), като същевременно се прилага и поддържа добро качество на дейностите, съответствие с екологичните и социалните стандарти на ЕИБ, насоките за обществени поръчки и предотвратяването на корупция. Освен това ще се подобрят възможностите на организатора и крайните бенефициери ефективно да планират, управляват, контролират и да се учат от подпроектите, които ще се финансират по заема.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eib.org/about/procurement
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3)
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/01/2019 00:00
25/02/2019 15:00
26/02/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 017-034866
Обявление за поръчка
24/01/2019 00:00