Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Ограничаване на емисиите на метан в енергийния сектор
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
25/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/B4/2018-578
Ограничаване на емисиите на метан в енергийния сектор
Поръчка за услуги относно „Ограничаване на емисиите на метан в енергийния сектор“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/dgs/energy/tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Вж. документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/01/2019 00:00
08/04/2019 23:59
12/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 018-037401
Обявление за поръчка
25/01/2019 00:00