Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Събиране на добри практики и повишаване на осведомеността за социално отговорно ...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
11/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2019/OP/0004
Събиране на добри практики и повишаване на осведомеността за социално отговорно възлагане на обществени поръчки
EASME стартира покана за участие в търг за поръчка за услуги за събиране на добри практики за социално отговорно възлагане на обществени поръчки и стартиране на кампания за разпространение/комуникация за социално отговорно възлагане на обществени поръчки, насочена към всички релевантни заинтересовани лица. Изпълнителят ще има 2 основни задачи:(i) събиране на добри практики на публичните купувачи в ЕС за социално отговорно възлагане на обществени поръчки; и(ii) изготвяне и изпълнение на кампания за разпространение и комуникация за социално отговорно възлагане на обществени поръчки за 2 целеви аудитории.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/02/2019 00:00
20/03/2019 16:00
21/03/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 029-063848
Обявление за поръчка
11/02/2019 00:00