Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Курсове за обучение и индивидуално сертифициране по управление на проекти и сист...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
29/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO/024/17
Курсове за обучение и индивидуално сертифициране по управление на проекти и системи за управление
Целта на тази процедура за обществена поръчка е да се потърсят външни доставчици на услуги за обучение и сертифициране на практиките за управление на проекти и системи за управление на персонала на EUIPO и персонала на националните служби за интелектуална собственост (IP) на държавите — членки на ЕС.Поканата за участие в търг е разделена на 2 обособени позиции: Обхватът на рамковите договори, които трябва да бъдат възложени, включва следните области:Обособена позиция 1: Курсове за обучение и индивидуално сертифициране по управление на проекти: Обучението и сертифицирането на управлението на проекти обхваща предоставянето на необходимите материали и услуги, за да се даде възможност на персонала на EUIPO и националните служби за интелектуална собственост (IPO) на ЕС да получат сертификати за управление на проекти.Обособена позиция 2: Курсове за обучение и индивидуално сертифициране по системи за управление: Курсовете за обучение и сертифицирането на системи за управление обхваща предоставянето на необходимите материали и услуги, за да се даде възможност на персонала на EUIPO и националните служби за интелектуална собственост (IPO) на ЕС да получат индивидуални сертификати за системи за управление.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/01/2019 00:00
04/03/2019 13:00
06/03/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Курсове за обучение и индивидуално сертифициране по управление на проекти Обучението и сертифицирането по управление на проекти обхваща предоставянето на необходимите материали и услуги, за да се даде възможност на персонала на EUIPO и националните служби за интелектуална собственост (IPO) на ЕС да получат сертификати за управление на проекти, и по-специално предоставянето на:— необходимите материали за обучение (включително официални наръчници и официална версия на стандартите);— услуги за електронно обучение;— обучение лице в лице;— официален изпит за сертифициране по Prince2 (онлайн и на хартия).
Партида 2 Курсове за обучение и индивидуално сертифициране по системи за управление Курсовете за обучение и сертифицирането на системи за управление обхваща предоставянето на необходимите материали и услуги, за да се даде възможност на персонала на EUIPO и националните служби за интелектуална собственост (IPO) на ЕС да получат индивидуални сертификати за системи за управление, и по-специално предоставянето на:— необходимите материали за обучение (включително официални наръчници и официална версия на стандартите);— обучение лице в лице;— официален изпит IRCA, PECB или еквивалентен изпит за сертифициране.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 020-041986 Обявление за поръчка 29/01/2019 00:00