Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Събиране на количествени данни за текущото състояние на изкуствения интелект и д...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
22/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2019/0019
Събиране на количествени данни за текущото състояние на изкуствения интелект и други нови технологии — SMART 2019/0019
Нови технологии, като изкуствен интелект, роботика, големи данни, Интернет на нещата, блоквериги и 3D печат ще бъдат важна тема за следващата Комисия, а ни липсват данни за базирано на факти създаване на политики. Това ще бъде проучване в две фази. Фаза I (20 % от стойността на поръчката) включва проучване на налични данни и доклади, дефиниране на методологична рамка за широкообхватно проучване и поне един допълнителен метод, както и провеждане на пилотно проучване в поне 5 държави членки. Фаза II (80 % от стойността на поръчката) ще бъде стартирана, ако фаза I е успешна и ще включва събиране на данни във всички държави — членки на ЕС и някои трети държави. Целта е да се получи надежден количествен преглед на ниво държава членка за текущото състояние на новите технологии. Данните ще служат и за входящи данни в DESI 2020.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/02/2019 00:00
25/03/2019 16:00
27/03/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 038-084403
Обявление за поръчка
22/02/2019 00:00