Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на инвестициите в инфраструктури за научни изследвания и технологично раз...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Дата на публикация в TED:
05/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
11/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
2018CE16BAT111
Оценка на инвестициите в инфраструктури за научни изследвания и технологично развитие (RTD) и дейностите, подпомагани от...
Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (DG REGIO) възнамерява да стартира последваща оценка на проектите за инвестиции в инфраструктури за научни изследвания и технологично развитие, експертни центрове и дейности, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през периода 2007—2013 г.При оценката ще бъде извършен преглед на различните типове интервенции по отношение на научните изследвания и технологичното развитие, които са били съфинансирани от ЕФРР през периода 2007—2013 г., и ще бъде направен анализ на тяхната обосновка и на доказателствата за тяхната ефективност.Оценката ще осигури преглед на различните начини, по които финансирането от ЕФРР е било използвано за научни изследвания и технологично развитие в целия ЕС, както и анализ на резултатите, доколкото те могат да бъдат идентифицирани. Това ще бъде разгледано по-подробно в избрани държави и региони, като целта е да се определят типовете интервенции, които са били най-успешни (или ефективни), както и факторите, допринесли за техния успех.Ще бъде извършен преглед на съответната литература и документи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
13/03/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 025-054231
Обявление за поръчка
05/02/2019 00:00