Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по преместване за офиси, лаборатории и друго оборудване в...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
28/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
17/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2019/OP/0168
Предоставяне на услуги по преместване за офиси, лаборатории и друго оборудване в Съвместния изследователски център — обект на...
Съвместният изследователски център (JRC) — обект в Испра — обхваща площ от 166 хектара, и включва приблизително 210 сгради. Конкретните дейности, извършвани в JRC, изискват непрекъснато адаптиране на неговите съоръжения и организация, включване на често движение на лица и имущество в рамките на обекта. Тази поръчка включва услуги по преместване (включително демонтиране и повторно монтиране) за офиси, лаборатории и малки работилници.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Цена
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/02/2019 00:00
N/A
N/A
17/04/2019 16:00
18/04/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 042-094247 Обявление за поръчка 28/02/2019 00:00