Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Устойчиво консултиране за финансови рискове (Sustainable Finance Risk Consulting...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
07/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
19/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
TA2018013 R0 IF3
Устойчиво консултиране за финансови рискове (Sustainable Finance Risk Consulting, SFRC) Изграждане на капацитет
Дейността по техническа помощ ще помогне да се изгради капацитета на новосъздадения представител, Устойчиво консултиране на финансови рискове (SFRC), да управлява Енергийния гаранционен механизъм на Африка (AEGF), по-конкретно във връзка с наблюдението и докладването, измерване на въздействието, споделянето на информация и проверка на спазването на екологичните и социалните стандарти и стандартите за обществени поръчки на ЕИБ. Крайната цел на дейността по техническа помощ е да се гарантира, че AEGF може да създаде, управлява и разгръща капацитет, като изпълнява стандартите, предвидени от ЕС. Дейността по техническа помощ ще използва външни консултантски услуги за подпомагане на SFRC при комуникационните дейности, разработването на уеб-базирани системи, оценки на въздействието върху околната среда и други специфични за AEGF задачи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
07/02/2019 00:00
19/03/2019 23:59
21/03/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 027-059054
Обявление за поръчка
07/02/2019 00:00