Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно рисковете и регулаторните проблеми при конкретни случаи с морс...
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
11/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
29/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/4/2019
Проучване относно рисковете и регулаторните проблеми при конкретни случаи с морски автономни надводни кораби (SAFEMASS)
Основната цел на проучването е да се осигури на държавите-членки на ЕС и евентуално на ММО съществена информация относно текущoто регулаторно подготвително проучване (RSE) чрез определяне на възникващите рискове и регулаторните пропуски, които са породени от осъществяването на различните степени на морски автономни надводни кораби (MASS) Очаква се при необходимост да се използва информация от други проучвания или индустриални проекти, като се избягва дублирането на работата по ефикасен начин.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/02/2019 00:00
29/03/2019 16:00
02/04/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 029-063849
Обявление за поръчка
11/02/2019 00:00