Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейска мрежа за морски наблюдения и данни (EMODnet). Тематични групи: геолог...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
18/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2019/OP/0003
Европейска мрежа за морски наблюдения и данни (EMODnet). Тематични групи: геология, местообитания на морското дъно, физика и химия
EASME стартира настоящата покана за подаване на оферти с оглед на разработването, поддържането и разпространението на цифрови карти на топографията на европейското морско дъно с висока разделителна способност. EASME планира да сключи 4 договора за услуги, по един за всяка от следните тематични обособени позиции:Обособена позиция 1: Геология.Обособена позиция 2: Местообитания на морското дъно.Обособена позиция 3: Физика.Обособена позиция 4: Химия.Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/03/2019 00:00
25/04/2019 10:00
26/04/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Геология EASME стартира настоящата покана за подаване на оферти с оглед на разработването, поддържането и разпространението на цифрови карти на топографията на европейското морско дъно с висока разделителна способност. EASME планира да сключи 4 договора за услуги, единият от които е за следната обособена позиция:Обособена позиция 1: ГеологияЗадачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1).
Партида 2 Местообитания на морското дъно EASME стартира настоящата покана за подаване на оферти с оглед на разработването, поддържането и разпространението на цифрови карти на топографията на европейското морско дъно с висока разделителна способност. EASME планира да сключи 4 договора за услуги, единият от които е за следната обособена позиция:Обособена позиция 2: Местообитания на морското дъноЗадачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1).
Партида 3 Физика EASME стартира настоящата покана за подаване на оферти с оглед на разработването, поддържането и разпространението на цифрови карти на топографията на европейското морско дъно с висока разделителна способност. EASME планира да сключи 4 договора за услуги, единият от които е за следната обособена позиция:Обособена позиция 3: Физика.Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1).
Партида 4 Химия EASME стартира настоящата покана за подаване на оферти с оглед на разработването, поддържането и разпространението на цифрови карти на топографията на европейското морско дъно с висока разделителна способност. EASME планира да сключи 4 договора за услуги, единият от които е за следната обособена позиция:Обособена позиция 4: Химия.Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 054-123590 Обявление за поръчка 18/03/2019 00:00