Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
XBRL и DPM разработки
Възлагащ орган:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Дата на публикация в TED:
03/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
EIOPA-OP-021-2018
XBRL и DPM разработки
Стандартизация, управление и анализ на данни и разпространение.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
72314000
UKI42 / DE712 / FR101 / BE100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/04/2019 00:00
15/05/2019 12:00
15/05/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 066-153231 Обявление за поръчка 03/04/2019 00:00