Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейска услуга за движение на земята в рамките на „Коперник“ – помощни услуги
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
08/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/R0/19/004
Европейска услуга за движение на земята в рамките на „Коперник“ – помощни услуги
Европейската услуга за движение на земята (EGMS) е част от продуктовото портфолио на услугата за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ и нейното изпълнение е поверено на ЕАОС. Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключи договор за услуги с икономически оператор, който да обхваща следните 2 задачи:— създаване на консултативен съвет за движение на земята в рамките на „Коперник“;— предоставяне на помощен експерт, който ще работи в помещенията на ЕАОС (вътрешно).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Както е посочено в раздел 2.2.2.1) от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/02/2019 00:00
22/03/2019 14:00
25/03/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 051-116421
Поправка
13/03/2019 00:00
2019/S 028-061255
Обявление за поръчка
08/02/2019 00:00