Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Механизъм за подпомагане за осъществяване на морско пространствено планиране
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
12/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2019/OP/0005
Механизъм за подпомагане за осъществяване на морско пространствено планиране
EASME иска да сключи договор за услуги за предоставянето на механизъм за подпомагане, който предлага услуги по съдействие, технически консултации и проучвания за осъществяването на морското пространствено планиране (Директива 2014/89/EС).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/02/2019 00:00
01/04/2019 17:00
N/A
08/04/2019 16:00
09/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 048-109168 Поправка 08/03/2019 00:00
2019/S 030-065924 Обявление за поръчка 12/02/2019 00:00