Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Широколентово покритие в Европа, 2019—2021 г. — Smart 2019—2020 г.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
29/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
07/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2019/0020
Широколентово покритие в Европа, 2019—2021 г. — Smart 2019—2020 г.
Основната цел на проучването е да се наблюдава напредъкът на разгръщането на широколентови мрежи, т.е. да се измери предимно покритието на домакинствата от различни стационарни и безжични широколентови технологии, като се отдели специално внимание на технологиите за достъп от следващо поколение и широколентов достъп с много голям капацитет. Данните, които трябва да бъдат събрани, следва да се отнасят за средата на годината (2019 г. през първата година).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-добро съотношение качество/цена
79310000
BE100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/03/2019 00:00
07/05/2019 16:00
08/05/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 063-145407
Обявление за поръчка
29/03/2019 00:00