Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на управлявани печатни услуги за помещенията на групата на ЕИБ в Лю...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
14/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1535
Предоставяне на управлявани печатни услуги за помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург и външни офиси
Целта на настоящата покана за подаване на оферти е възлагане на рамкови споразумения за предоставяне на управлявани печатни услуги за помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург и външни офиси. Настоящата покана за подаване на оферти е разделена на 2 отделни обособени позиции:— обособена позиция 1: предоставяне на управлявани печатни услуги за помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург,— обособена позиция 2: предоставяне на управлявани печатни услуги за външните офиси на групата на ЕИБ.Оферентите трябва да подадат оферти и за двете обособени позиции. Максималният брой обособени позиции, които могат да се възложат на 1 оферент, е 2. Обособените позиции могат да бъдат възложени на различни оференти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
14/02/2019 00:00
26/04/2019 23:59
30/04/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на управлявани печатни услуги за помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург
Обособена позиция 1 обхваща предоставянето на управлявани печатни услуги (MPS) за помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург. Доставчикът на услуги ще предостави управлявани печатни услуги, включително доставка на устройствата, поддържащи целия инвентар от устройства, закупени и притежавани от ЕИБ, и ще управлява печатарската инфраструктура, включително хардуера, софтуера, доставките и консумативите.
Партида 2
Предоставяне на управлявани печатни услуги за външните офиси на групата на ЕИБ.
Обособена позиция 2 обхваща предоставянето на управлявани печатни услуги (MPS) във външните офиси на групата на ЕИБ. Доставчикът на услуги ще предостави управлявани печатни услуги, включително доставка на устройствата, поддържащи целия инвентар от устройства, закупени и притежавани от ЕИБ, и ще управлява печатарската инфраструктура, включително хардуера, софтуера, доставките и консумативите.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 070-163870
Поправка
09/04/2019 00:00
2019/S 032-070874
Обявление за поръчка
14/02/2019 00:00