Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Почистващи, санитарни и логистични услуги за поддръжка
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
18/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
29/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
19.CSD-INF.OP.016
Почистващи, санитарни и логистични услуги за поддръжка
От изпълнителя ще се изиска да предостави:— почистване и санитарни услуги (включително почистване на прозорци, санитарни възли и контрол на вредителите), както и обща логистична подкрепа (включително подготовка и почистване на заседателни зали); и— техническа логистична подкрепа (включително малки ремонти и премествания).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/02/2019 00:00
29/04/2019 17:00
30/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 034-075776
Обявление за поръчка
18/02/2019 00:00