Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултации за услуги в областта на управлението на съоръжения
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
15/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2019/01
Консултации за услуги в областта на управлението на съоръжения
Възлагащите органи ще изискват от изпълнителя да предостави цялостни услуги във връзка с управлението на съоръжения, като посрещане, управление на инвентара и активите, поща, помощ за управление на съоръженията и помощно звено, охрана, ремонтни услуги, организиране на пътувания и планиране на събития, за техните офиси и служители в Париж (ESMA) или Paris La Défense (ЕБО).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Само един лот
Рамково споразумение
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/02/2019 00:00
18/03/2019 23:59
19/03/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги по посрещане и обслужване
Възлагащите органи ще изискват от изпълнителя да предостави цялостни услуги във връзка с управлението на съоръжения, като посрещане, управление на инвентара и активите, поща, помощ за управление на съоръженията и помощно звено, охрана, ремонтни услуги, организиране на пътувания и планиране на събития, за техните офиси и служители в Париж (ESMA) или Paris La Défense (ЕБО).
Партида 2
Ремонтни услуги
Възлагащите органи ще изискват от изпълнителя да предостави цялостни услуги във връзка с управлението на съоръжения, като посрещане, управление на инвентара и активите, поща, помощ за управление на съоръженията и помощно звено, охрана, ремонтни услуги, организиране на пътувания и планиране на събития, за техните офиси и служители в Париж (ESMA) или Paris La Défense (ЕБО).
Партида 3
Административна подкрепа и подкрепа за управление на съоръжения
Възлагащите органи ще изискват от изпълнителя да предостави цялостни услуги във връзка с управлението на съоръжения, като посрещане, управление на инвентара и активите, поща, помощ за управление на съоръженията и помощно звено, охрана, ремонтни услуги, организиране на пътувания и планиране на събития, за техните офиси и служители в Париж (ESMA) или Paris La Défense (ЕБО).
Партида 4
Охранители
Възлагащите органи ще изискват от изпълнителя да предостави цялостни услуги във връзка с управлението на съоръжения, като посрещане, управление на инвентара и активите, поща, помощ за управление на съоръженията и помощно звено, охрана, ремонтни услуги, организиране на пътувания и планиране на събития, за техните офиси и служители в Париж (ESMA) или Paris La Défense (ЕБО).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 054-123593
Поправка
18/03/2019 00:00
2019/S 033-073168
Обявление за поръчка
15/02/2019 00:00