Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Държавна подкрепа за елиминиране на туберкулозата (ТВ) в Европа
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
19/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2018/OCS/9999
Държавна подкрепа за елиминиране на туберкулозата (ТВ) в Европа
Целта на тази поръчка е да предостави рамка за разнообразен обхват за изграждане на капацитет и дейности по технически обмен (по методология и размер) в подкрепа на всички държави — членки на ЕС/ЕИП, както и държавите от Политиката за разширяване и европейско съседство (в останалата част от документа те се наричат „Европа“) в съответствие със стратегическите приоритети на държавите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3)
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/02/2019 00:00
15/05/2019 16:00
17/05/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 035-077894
Обявление за поръчка
19/02/2019 00:00