Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на дейности за сигурност в здравеопазването
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
26/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENISA F-COD-19-T11
Подпомагане на дейности за сигурност в здравеопазването
ENISA иска да сключи договор за услугите с минимум 2 и максимум 5 доставчици на услуги, които могат да предоставят подкрепа в областта на сигурността в здравеопазването. Одобрените оференти трябва да могат да докажат значителен опит и умения в тази област, с акцент върху аспектите, засегнати в годишната работна програма на ENISA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/02/2019 00:00
25/03/2019 18:00
26/03/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 040-089193
Обявление за поръчка
26/02/2019 00:00