Данни на покана за участие в търг

Veuillez noter: - qu'une nouvelle version du projet de contrat-cadre a été publiée, - qu'une version néerlandaise des documents de marché a été publiée, et - que la date limite pour la réception des offres a été prolongée. / Please note: - that a new version of the draft framework contract has been published, - that the tender documents are available now in Dutch, and - that the time limit for receipt of tenders has been extended.
Заглавие:
Осигуряване на оборудване за сигурност
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
20/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2019/002
Осигуряване на оборудване за сигурност
Настоящата поръчка визира придобиването, доставката и поддръжката на оборудване за сигурност и аксесоари, които ще бъдат поставени в сградите, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
20/02/2019 00:00
26/04/2019 23:59
07/05/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 063-145404
Поправка
29/03/2019 00:00
2019/S 036-080038
Обявление за поръчка
20/02/2019 00:00