Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Концесия за устойчиви услуги по обществено хранене в сградите на Европейския пар...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
12/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация
06B40/2018/M060
Концесия за устойчиви услуги по обществено хранене в сградите на Европейския парламент в Страсбург
Европейският парламент набира концесионери (правно основание: Регламент 2018/1046) за извършване на услуги по обществено хранене в сградите си в Брюксел за сметка и търговски риск на концесионера.Концесионерите не заплащат такса.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Отвори
Проверен
Важни събития
12/03/2019 00:00
N/A
08/04/2019 23:59
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обществено хранене на посетителите (ресторант за посетители, кафене на интерактивния музей на Парламентариума) и бар на...
Експлоатация на пунктове за продажба:— ресторант за посетители (220 места),— Кафене на Парламентариума (96 места),— Бар на Пленарната зала (260 места),— дейности по провеждане на мероприятия.Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 1 500 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.
Партида 2
Обществено хранене на членовете и персонала в централните сгради, включително протоколната служба
Експлоатация на пунктове за продажба:— на самообслужване Spinelli (808 места),— на самообслужване Spaak (103 места),— ресторант на членовете на парламента и салони (а-ла-карт, до 500 места),— салон Astrid Lulling (90 места),— Протоколна дейност,— ресторант Antall (196 места),— пивоварна Antall (180 места),— бар на членовете на парламента (170 места),— бар форум (75 места),— закусвалня за сандвичи,— дейности по провеждане на мероприятия.Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 7 900 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.
Партида 3
Заведение за обществено хранене в сграда square de Meeûs
Експлоатация на пунктове за продажба:— на самообслужване Meeûs (328 места),— кафене Meeûs (40 места),— дейности по провеждане на мероприятия.Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 1 100 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.
Партида 4
Заведение за обществено хранене в сграда Wilfried Martens
Експлоатация на пунктове за продажба:— на самообслужване Martens (450 места),— кафене Martens (200 места),— дейности по провеждане на мероприятия.Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 1 500 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.
Партида 5
Вендинг автомати за напитки и храна
Експлоатация на 70 до 100 вендинг автомата за топли и студени напитки и храни във всички сгради на Парламента.Понастоящем оборотът на тази обособена част се изчислява на 500 000 EUR/година. Това е средната стойност от последните приходи, екстраполирани за целия 7-годишен период, която не е гарантирана и е предоставена индикативно, за да се даде възможност за оценка на обхвата на договора за концесия и ще зависи до голяма степен от търговските решения на бъдещия концесионер.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 053-120815
Поправка
15/03/2019 00:00
2019/S 050-113797
Обявление за поръчка
12/03/2019 00:00