Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по кетъринг и доставки
Възлагащ орган:
European Banking Authority (EBA)
Дата на публикация в TED:
22/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
01/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
EBA/2018/12/CSU/SER/OP
Услуги по кетъринг и доставки
Европейският банков орган възнамерява да сключи рамков договор с един доставчик за услуги по кетъринг и доставки. Основните кетъринг услуги ще се състоят от, но няма да бъдат ограничени до, подготовка и осигуряване на обедни бюфети за посетителите на ЕБО, включително делегати на ЕС и почетни гости на организираните от ЕБО срещи. Основната отговорност на доставчика на кетъринг ще бъде да достави широка гама от обедни бюфети, както и напитки за офис като чай, вода, захар, и др.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://eba.europa.eu
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/02/2019 00:00
01/04/2019 12:00
02/04/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 038-084377
Обявление за поръчка
22/02/2019 00:00