Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Наемане, монтиране и поддръжка на пожарогасители
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
28/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
OIB/2019/OP/0008
Наемане, монтиране и поддръжка на пожарогасители
Доставка за наемане, монтиране и цялостна поддръжка на преносими пожарогасители.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Цена
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1) „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/02/2019 00:00
08/04/2019 15:00
09/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 042-094245
Обявление за поръчка
28/02/2019 00:00