Данни на покана за участие в търг

For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 25 June 2019 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices
Заглавие:
Организиране на събития
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
23/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2019/PR/01/0014
Организиране на събития
Организиране на събития и подкрепа на комуникационни услуги
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79000000
BE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/04/2019 00:00
25/06/2019 12:00
27/06/2019 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 109-264187
Поправка
07/06/2019 00:00
2019/S 079-188857
Обявление за поръчка
23/04/2019 00:00