Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на „Преглед на обхвата на универсалните услуги“ – SMART 2014/0011.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
15/04/2014
Краен срок за получаване на оферти:
12/05/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2014/0011.
Проучване на „Преглед на обхвата на универсалните услуги“ – SMART 2014/0011.
Целта на проучването е да предостави действителна и стабилна социално-икономическа оценка, която заедно с данните, които трябва да бъдат събрани от NRA, ще позволи да се реши дали да се промени или не, и как да се промени обхватът на универсалните услуги на ниво ЕС. Следователно проучването трябва inter alia да оцени: i) социално-икономическите, преки и косвени ползи и разходи на предоставяне на (минимално) качество на широколентова услуга на ниво ЕС; ii) до каква степен инициативите на пазара и политическите инициативи (различни от универсална услуга) е възможно да предоставят на потребителите широколентови връзки (например като се отчита разполагането на LTE и национални широколентови планове; структурни фондове на ЕС; държавна помощ), iii) уместност на настоящите изискванията и модалности за универсални услуги; iv) възможно намаляване на настоящите задължения за универсални услуги до степента, в която пазара ще предоставя тези услуги (например достъп до обществено достъпни телефонни услуги, справочници и услуги по търсене в справочници, обществени телефонни автомати). В допълнение към това, проучването ще оцени достъпността на тарифи в рамките на режима на универсалните услуги, както и възможността за допълнителни широколентови задължения на универсалните услуги, а именно приложимостта и разходите за свързване на обществени места от особен интерес, като например училища, библиотеки и центрове за здравни грижи. Освен това, положителните и отрицателните аспекти на различните механизми за финансиране на универсални услуги ще бъдат оценени (например от обществени средства, финансов принос от сектора на електронните комуникации или други бенефициери, и/или от потребители на фиксирани и безжични услуги под формата на допълнителни такси).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
15/04/2014 00:00
N/A
N/A
N/A
12/05/2014 16:00
19/05/2014 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 074-127001 Обявление за поръчка 15/04/2014 00:00