Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Външна подкрепа за потребителите на Евростат.
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
04/04/2014
Краен срок за получаване на оферти:
16/05/2014
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/B/2014/002.
Външна подкрепа за потребителите на Евростат.
Тази покана за участие в търг обхваща дейности, свързани с „Помощ за Евростат при обработката на запитвания от потребители“ за следните партиди:партида 1: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на испански език;партида 2: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на датски език;партида 3: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на немски език;партида 4: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на естонски език;партида 5: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на английски език;партида 6: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на френски език;партида 7: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на латвийски език;партида 8: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на унгарски език;партида 9: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на нидерландски език;партида 10: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на португалски език;партида 11: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на фински език;партида 12: помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на шведски език;партида 13: централна потребителска поддръжка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
04/04/2014 00:00
05/05/2014 17:00
16/05/2014 17:00
22/05/2014 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на испански език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на испански език.
Партида 2 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на датски език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на датски език.
Партида 3 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на немски език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на немски език.
Партида 4 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на естонски език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на естонски език.
Партида 5 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на английски език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на английски език.
Партида 6 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на френски език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на френски език.
Партида 7 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на латвийски език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на латвийски език.
Партида 8 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на унгарски език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на унгарски език.
Партида 9 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на нидерландски език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на нидерландски език.
Партида 10 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на португалски език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на португалски език.
Партида 11 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на фински език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на фински език.
Партида 12 Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на шведски език Помощ за Евростат при обработка на запитвания от потребители на шведски език.
Партида 13 Централна потребителска поддръжка Централна потребителска поддръжка.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 129-229863 Поправка 09/07/2014 00:00
2014/S 067-113979 Обявление за поръчка 04/04/2014 00:00