Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управлявани мрежови услуги
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
28/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2019/02
Управлявани мрежови услуги
От октомври 2019 г. ESMA ще има необходимост от локална мрежа, с безжична и фиксирана връзка, с достъп до интернет, услуги за сигурност и свързани услуги в своите нови помещения (5 rue Van Gogh, 75012 Paris, ФРАНЦИЯ).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/02/2019 00:00
08/04/2019 23:59
09/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 058-132841 Поправка 22/03/2019 00:00
2019/S 042-094237 Обявление за поръчка 28/02/2019 00:00