Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор за изследвания в областта на икономическите политики...
Възлагащ орган:
European Committee of the Regions
Дата на публикация в TED:
25/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
CDR/TL2/23/2019
Многостранен рамков договор за изследвания в областта на икономическите политики и управлението
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се даде възможност на Комитета на регионите да има на разположение рамков договор за осигуряването на научна, правна, документална и редакторска експертна помощ в областта на икономическите политики и управлението за неговите членове, докладчици, органи и служби. Настоящото искане за услуги, които ще бъдат възложени на външни консултанти, е една от предприетите мерки за предоставяне на по-добри услуги на членовете с оглед на укрепването и засилването на консултативната работа на Комитета на регионите в рамките на законодателния процес.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
BE100
Важни събития
25/03/2019 00:00
30/04/2019 23:59
14/05/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 059-135522 Обявление за поръчка 25/03/2019 00:00