Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Медицински и други услуги за настоящи и бъдещи членове на персонала на Европейск...
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
08/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2019/10/ST
Медицински и други услуги за настоящи и бъдещи членове на персонала на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)
Осигуряване на медицински и други услуги за настоящи и бъдещи членове на персонала на EMA в Нидерландия в съответствие с правилника за длъжностните лица. Услугите включват прегледи преди назначаване на работа, годишни медицински прегледи, медицински преглед на работното място, консултиране, управление и обработка на документи относно отсъствия поради болест или злополука, оценка на разходите за отпуск по болест в чужбина и обосноваване на специален отпуск поради болест в семейството, случаи на инвалидност, благосъстояние и политики за здравеопазване и безопасност и сезонни грипни ваксинации, както и други услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
08/03/2019 00:00
08/04/2019 12:00
11/04/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 048-109166
Обявление за поръчка
08/03/2019 00:00