Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги на пътническа агенция за Делегацията на Европейския съюз в...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
02/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-674-DELBIHS-SER-FWC
Осигуряване на услуги на пътническа агенция за Делегацията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина
Услуги на пътническа агенция за организиране на служебни пътувания, главно в Европа, но и до други местоназначения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://europa.ba/?page_id=1096
Най-добро съотношение качество/цена
63515000
00
Условия за участие
Направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/04/2019 00:00
27/05/2019 15:00
28/05/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 065-150179 Обявление за поръчка 02/04/2019 00:00