Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване, организиране и предоставяне на обучителни дейности по европейската...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
01/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
03/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/ENCO/2019/01
Разработване, организиране и предоставяне на обучителни дейности по европейската стипендиантска програма за оценяване на...
Европейската стипендиантска програма за оценяване на риска за храните е инициатива на Европейския орган за безопасност на храните за укрепване на капацитета за оценка на риска в областта на безопасността на храните в Европа и за изграждане на общност за знания в областта на оценката на риска. Програмата е предназначена предимно за предлагане на 1 година стаж с предоставяне на стипендии за обучение, придружен от специфична обучителна програма за оценка на риска в областта на храните, с цел привличане на учени от ЕС в началото и средата на кариерата с ограничен опит в оценката на риска за безопасността на храните. Стипендиантите ще бъдат включени в 36 организации със солиден капацитет за оценка на риска в други държави членки с цел изграждане на капацитет между организациите и държавите членки, допринасящи за хармонизирането на методологиите и практиките в рамките на ЕС. Тази процедура за обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител за актуализиране на обучителни материали, организиране и предоставяне на обучителни дейности по европейската стипендиантска програма за оценяване на риска за храните на EОБХ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/03/2019 00:00
26/03/2019 14:30
28/03/2019 23:59
03/04/2019 14:30
04/04/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 043-096770 Обявление за поръчка 01/03/2019 00:00