Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен каскаден рамков договор за разработване на софтуер и ИТ услуги
Възлагащ орган:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Дата на публикация в TED:
05/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
13/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
EFCA/2019/OP/02
Многостранен каскаден рамков договор за разработване на софтуер и ИТ услуги
Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) възнамерява да сключи многостранен рамков договор с най-много 2-ма избрани оференти по тази покана за участие в търг. Целта на рамковия договор е предоставянето на ИТ услуги, включително разработване на софтуер. Настоящото описание обхваща това, което се изисква в този момент от EFCA; независимо от това, тези услуги трябва да следват нормалното технологично развитие.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
ES114
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/04/2019 00:00
13/05/2019 15:30
14/05/2019 15:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 068-158395 Обявление за поръчка 05/04/2019 00:00