Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги в областта на имуществото
Възлагащ орган:
European Banking Authority (EBA)
Дата на публикация в TED:
06/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
EBA/2018/15/CSU/SER/OP
Консултантски услуги в областта на имуществото
Предоставяне на услуги за подпомагане на Европейския банков орган при разпореждане с наетите от него офис площи на адрес: One Canada Square, London E14 5AA, и възможните преговори с наемодателя относно имуществените щети.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://eba.europa.eu
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/03/2019 00:00
04/04/2019 16:00
05/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 050-113782 Поправка 12/03/2019 00:00
2019/S 046-104546 Обявление за поръчка 06/03/2019 00:00