Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамкови договори за услуги за предоставяне на помощ за системи за управление на ...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
08/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
17/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2019/OP/0699
Рамкови договори за услуги за предоставяне на помощ за системи за управление на качеството, системи за управление на...
Специализирани услуги за предоставяне на помощ при разработването, внедряването и поддържането на системите за управление на JRC.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
79420000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/04/2019 00:00
17/05/2019 16:00
20/05/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Помощ за отговарящи на ISO 9001 системи за управление на качеството (QMS)
Обособена позиция 1: помощ за отговарящи на ISO 9001 системи за управление на качеството (QMS).
Партида 2
Помощ за системи за управление на лаборатории по стандарт ISO 17025 и за системи за управление на доставчици на изпитвания за...
Обособена позиция 2: Помощ за отговарящи на ISO 17025 системи за управление на лаборатории (LMSs) и на отговарящи на ISO 17043 системи за управление на доставчици на изпитвания за пригодност (PMSs).
Партида 3
Помощ за внедряването на отговаряща на EMAS система за управление на околната среда (EMS)
Обособена позиция 3: помощ за отговаряща на EMAS и ISO 14001 система за управление на околната среда (EMS).
Партида 4
Помощ за отговаряща на OHSAS 18001 Система за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS)
Обособена позиция 4: помощ за отговаряща на OHSAS 18001 система за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 069-161284
Обявление за поръчка
08/04/2019 00:00