Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преводачески услуги на български, чешки, датски, нидерландски, английски, естонс...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Translation
Дата на публикация в TED:
18/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
TRA/EU19/2019
Преводачески услуги на български, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, гръцки, унгарски, ирландски,...
Европейският парламент, в ролята на възлагащ орган от името на следните разпоредителни органи: Европейският парламент, Европейската сметна палата, Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на регионите, реши да издаде настоящата покана за участие в търг за сключване на рамкови договори (FWC) за предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на български, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, португалски, словашки, словенски и шведски (вж. тръжните спецификации).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
18/03/2019 00:00
16/04/2019 23:59
24/04/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Преводачески услуги на български език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на български език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 34 000.
Партида 2
Преводачески услуги на чешки език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на чешки език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 33 500.
Партида 3
Преводачески услуги на датски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на датски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 33 500.
Партида 4
Преводачески услуги на нидерландски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на нидерландски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 38 500.
Партида 5
Преводачески услуги на английски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски на английски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 18 000.
Партида 6
Преводачески услуги на естонски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на естонски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 28 500.
Партида 7
Преводачески услуги на фински език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на фински език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 34 000.
Партида 8
Преводачески услуги на френски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, немски, гръцки, унгарски, италиански, латвийски, литовски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски на френски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 32 500.
Партида 9
Преводачески услуги на гръцки език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на гръцки език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 33 500.
Партида 10
Преводачески услуги на унгарски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на унгарски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 33 500.
Партида 11
Преводачески услуги на ирландски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на ирландски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 30 500.
Партида 12
Преводачески услуги на италиански език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски и испански на италиански език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 38 500.
Партида 13
Преводачески услуги на латвийски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на латвийски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 28 500.
Партида 14
Преводачески услуги на литовски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на литовски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 33 500.
Партида 15
Преводачески услуги на малтийски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на малтийски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 28 500.
Партида 16
Преводачески услуги на португалски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на португалски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 34 000.
Партида 17
Преводачески услуги на словашки език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на словашки език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 33 500.
Партида 18
Преводачески услуги на словенски език.
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на словенски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 29 000.
Партида 19
Преводачески услуги на шведски език
Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика от английски, френски, немски, италиански и испански на шведски език. Прогнозният максимален обем страници за превод годишно е 33 500.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 060-137775
Поправка
26/03/2019 00:00
2019/S 054-123613
Обявление за поръчка
18/03/2019 00:00