Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Състояние на уязвимите места по отношение на киберсигурността в доклада за 2018&...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Дата на публикация в TED:
12/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
11/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENISA D-COD-19-T15
Състояние на уязвимите места по отношение на киберсигурността в доклада за 2018 г.
През 2019 г. ENISA се фокусира върху подобряването на оценката на риска и процесите на управление на уязвимостта, като предоставя всеобхватен анализ на съветите от миналата година (2018 г.) относно уязвимостта. Общият регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR) въвежда понятието за отговорност за дружествата, които са засегнати от нарушения на данните, поради което е необходим проактивен подход при справяне с уязвимостите. Обхватът на това проучване се ограничава само до анализиране на съветите от 2018 г. относно уязвимостта. Всички наблюдения и установяването на потенциални пропуски ще бъдат направени в контекста на съветите от миналата година ENISA очаква избраният изпълнител да събере информация за съветите за уязвимости от отворени източници на информация (например национални бази данни за уязвимости), да анализира и интерпретира данните и да представи резултатите чрез интуитивни визуализации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/03/2019 00:00
04/04/2019 23:59
05/04/2019 23:59
11/04/2019 18:00
12/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 050-113777 Обявление за поръчка 12/03/2019 00:00