Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за разработване и поддръжка на софтуер и предоставяне н...
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
12/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Анулирано след публикуване
Информация
ECHA/2018/560
Рамков договор за услуги за разработване и поддръжка на софтуер и предоставяне на техническа и оперативна поддръжка от помощен...
Рамковият договор ще се състои в предоставянето на следните ИТ услуги:— разработване и поддръжка на софтуер;— поддръжка от помощен отдел;— управление на приложения ( ИТ операции);— управление и ad-hoc услуги;— услуги по трансформиране.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Анулирано след публикуване
Проверен
Най-икономично
Важни събития
12/03/2019 00:00
N/A
15/04/2019 18:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 050-113778
Обявление за поръчка
12/03/2019 00:00