Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по охрана и посрещане за Агенцията на Европейския съюз за...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Дата на публикация в TED:
13/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация
F-SE-19-T03
Предоставяне на услуги по охрана и посрещане за Агенцията на Европейския съюз за основните права
Услугите, които ще бъдат обхванати от тази поръчка включват всички аспекти на услугите, свързани с предоставянето на охранителни услуги в помещенията на възлагащия орган. Освен това трябва да се проведе и обща дейност по посрещането.
Услуги
Ограничен
Отвори
Проверен
Най-икономично
Важни събития
13/03/2019 00:00
N/A
N/A
N/A
08/04/2019 23:59
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 051-116420 Обявление за поръчка 13/03/2019 00:00