Данни на покана за участие в търг

A site visit will be organise on Friday 21th June at 14:30. Europe House : 12-14 Lower Mount Street Dublin 2
Заглавие:
Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в Дъблин, Ирландия
Възлагащ орган:
European Commission, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
21/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
28/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
PR/2019-03-INF/DUB
Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в Дъблин, Ирландия
Представителството на Европейската комисия в Дъблин, Ирландия, което действа също от името на Информационното бюро на Европейския парламент, търси услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в Дъблин, Ирландия.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
21/03/2019 00:00
N/A
N/A
28/06/2019 16:00
23/04/2019 17:00
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 057-130612 Обявление за поръчка 21/03/2019 00:00