Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Езиково обучение
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
21/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
1903/C5/D
Езиково обучение
Европол желае да сключи договор с доставчик, който ще подпомогне службата, като предостави услуги по езиково обучение в класна стая на служителите на Европол при поискване. Европол се стреми да предоставя услуги по езиково обучение в класна стая поне за следните пет официални езика на ЕС:— нидерландски език,— френски език,— немски език,— италиански език,— испански език.Обучението трябва да се предостави в помещенията на Европол или в мястото на изпълнителя за обучение (което трябва да бъде в близост до помещенията на Европол), както бъде поискано от Европол по време на изпълнението на договора.Потребностите на Европол се променят, така че Европол може да прояви интерес в бъдеще и към допълнителни езици и езиково обучение за специфични бизнес цели, ако оферентът предложи тези специфични услуги в своята оферта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/03/2019 00:00
02/05/2019 16:00
03/05/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 057-130607
Обявление за поръчка
21/03/2019 00:00