Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от полски на малт...
Възлагащ орган:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Дата на публикация в TED:
22/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация
COJ-PROC-19/006
Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от полски на малтийски език
Поръчката се повтаря периодично, могат да бъдат приемани нови заявления във всеки момент по време на изпълнението на поръчката. Продължителността на рамковите договори ще бъде 1 година с автоматично подновяване за 3 евентуални периоди от 1 година. Посочен е максималният брой рамкови договори, които ще бъдат сключени. Списък за класификация ще бъде създаден според критериите за възлагане на поръчката. Списъкът ще определя първоначалният ред, в който страните по поръчката ще бъдат потърсени, за да предложат конкретна работа според продукцията си и специфичните си компетенции. Класификацията ще бъде преразглеждана периодично, така че ефективно да отразява качеството на предоставяната услуга. По време на продължителността на поръчката, класификацията може също да се промени поради сключване на нови поръчки или заради прекратяването на съществуващи поръчки.
Услуги
Ограничен
Отвори
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
79530000
LU000
Важни събития
22/03/2019
N/A
N/A
N/A
29/04/2019
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 058-132851 Обявление за поръчка 22/03/2019