Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от полски на слов...
Възлагащ орган:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Дата на публикация в TED:
22/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация
COJ-PROC-19/006
Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от полски на словашки език
Обществената поръчка е постоянна, затова могат да бъдат приемани нови заявления по всяко време по време на изпълнението й. Продължителността на рамковия договор е 1 година, подновим чрез изричното съгласие до 3 пъти, всеки път за едногодишен период. Максималният брой рамкови договори, които ще бъдат сключени, е определен. Ще бъде изготвен списък за класиране на изпълнителите въз основа на критериите за възлагане. Този списък ще определи първоначалния ред, в който възлагащият орган ще се свърже с изпълнителите, за да им бъдат предложени специфични преводи в светлината на техния производствен капацитет и област на специализация. Класирането ще бъде преразглеждано периодично, за да отразява действителното качество на предоставените услуги. Класификацията може също да бъде променяна при сключване на нови рамкови договори или при прекратяване на съществуващи рамкови договори.
Услуги
Ограничен
Отвори
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
79530000
LU000
Важни събития
22/03/2019 00:00
N/A
29/04/2019 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 058-132850
Обявление за поръчка
22/03/2019 00:00